Translation Information

Project website https://github.com/authselect/authselect
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Repository https://github.com/authselect/authselect
Repository branch master
Last remote commit utils: correctly remove the whole line if `str` does not point to its beginning 4b91374
User avatar pbrezina authored 2 months ago
Repository containing Weblate translations https://translate.fedoraproject.org/git/authselect/master-application/
Filemasksrc/man/po/authselect.8.adoc.*.po
Translation file src/man/po/authselect.8.adoc.sv.po
Resource update 4 months ago
Resource update 4 months ago
User avatar None

Committed changes

authselect / master-authselect.8.adocSwedish

Committed changes 7 months ago
This means that your configuration is unknown to authselect and as such it will not be modified. To fix this, please call *authselect select* with *--force* parameter to say that it is all right to overwrite it.
Detta betyder att din konfiguration är okänd för authselect och som sådan kommer den inte ändras. För att fixa detta, anropa *authselect select* med parametern *--force* för att säga att det är i sin ordning att skriva över den.
7 months ago
[error] [/etc/authselect/nsswitch.conf] does not exist!
[error] [/etc/nsswitch.conf] is not a symbolic link!
[error] [/etc/nsswitch.conf] was not created by authselect!
[error] Unexpected changes to the configuration were detected.
[error] Refusing to activate profile unless those changes are removed or overwrite is requested.
[fel] [/etc/authselect/nsswitch.conf] finns inte!
[fel] [/etc/nsswitch.conf] är inte en symbolisk länk!
[fel] [/etc/nsswitch.conf] skapades inte av authselect!
[fel] Oväntade ändringar av konfigurationen upptäcktes.
[fel] Vägrar att aktivera profilen om inte dessa ändringar först tas bort eller överskrivning begärs.
7 months ago
For example:
Till exempel:
7 months ago
Error: Unexpected changes to the configuration were detected.
Fel: Oväntade ändringar av konfigurationen upptäcktes.
7 months ago
Authselect generates your system configuration from scratch and stores it at {AUTHSELECT_CONFIG_DIR}. System files are then created as symbolic links to this directory. Symbolic links are used to make it clear that authselect is now owning your configuration and should be used instead of any manual modification.
Authselect genererar ditt systems konfiguration från start och lagrar den i {AUTHSELECT_CONFIG_DIR}. Systemfiler skapas sedan som symboliska länkar till denna katalog. Symboliska länkar används för att göra det tydligt att authselect nu äger din konfiguration och skall användas istället för någon manuell modifikation.
7 months ago
Is nsswitch.conf supposed to be a symbolic link now?
Är nsswitch.conf tänkt att vara en symbolisk länk nu?
7 months ago
Use *authselect check*. The output will tell you if you have 1) configuration generated by authselect 2) non-authselect configuration or 3) configuration that was generated by authselect but modified manually at some point.
Använd *authselect check*. Utskriften kommer berätta om du har 1) en konfiguration genererad av authselect 2) en icke-authselect-konfiguration eller 3) en konfiguration som genererades av authselect med modifierades manuellt vid någon tidpunkt.
7 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 149 1,851 13,096
Translated 100% 149 1,851 13,096
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 37% 56 906 6,308

Last activity

Last change Feb. 18, 2020, 6:49 p.m.
Last author Göran Uddeborg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity