Translation Information

Project website https://github.com/rhinstaller/anaconda
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository git@github.com:rhinstaller/anaconda-l10n.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (German) 638fdfc
User avatar mfabian authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.fedoraproject.org/git/anaconda/master/
Filemaskmaster/*.po
Translation file master/sv.po
User avatar goeran

Translation changed

anaconda / masterSwedish

The following unformatted or LDL DASDs have been detected on your system. You can choose to format them now with dasdfmt or cancel to leave them unformatted. Unformatted DASDs cannot be used during installation.
Följande oformaterade eller LDL-DASD:er har hittats på ditt system. Du kan välja att formatera dem nu med dasdfmt eller avbryta för att lämna dem oformaterade. Oformaterade DASD:er kan inte användas under installationen.
2 weeks ago
User avatar goeran

Translation changed

anaconda / masterSwedish

You may input a comma-separated list of group names and group IDs here. Groups that do not already exist will be created; specify their GID in parentheses.
Du kan mata in en kommaseparerad lista med gruppnamn och grupp-id:n här. Grupper som inte redan finns kommer skapas; ange deras GID i parenteser.
2 weeks ago
User avatar goeran

Translation changed

anaconda / masterSwedish

This device cannot be edited directly. You can remove it or select a different device.
Denna enhet kan inte redigeras direkt. Du kan ta bort den eller välja en annan enhet.
2 weeks ago
User avatar goeran

Translation changed

anaconda / masterSwedish

This device is encrypted and cannot be read without a valid passphrase. You may unlock it below.
Denna enhet är krypterad och kan inte läsas utan en giltig lösenfras. Du kan låsa upp den nedan.
2 weeks ago
User avatar goeran

Translation changed

anaconda / masterSwedish

Changes here will only apply to the installed system. Use the desktop's tool to configure the keyboard for the installation process.
Ändringar här kommer bara gälla för det installerade systemet. Använd skrivbordets verktyg för att konfigurera tangentbord för installationsprocessen.
2 weeks ago
User avatar goeran

Translation changed

anaconda / masterSwedish

This may take a moment. You may <a href="">go back to the main menu</a> to complete other installation options while formatting completes.
Detta kan ta en stund. Du kan <a href="">gå tillbaka till huvudmenyn</a> för att klara av andra installationsalternativ medan denna formatering pågår.
2 weeks ago
User avatar goeran

Translation changed

anaconda / masterSwedish

The following unformatted or LDL DASDs have been detected on your system. You can choose to format them now with dasdfmt or cancel to leave them unformatted. Unformatted DASDs cannot be used during installation.
Följande oformaterade eller LDL-DASD:er har hittats på ditt system. Du kan välja att formatera dem nu med dasdfmt eller avbryta för att lämna dem oformaterade. Oformaterade DASD:er kan inte användas under installationen.
2 weeks ago
User avatar goeran

Translation changed

anaconda / masterSwedish

Firmware will verify the integrity of the Linux kernel during boot if the Secure Boot is enabled and configured on the machine. Secure Boot is not supported on IBM z14 and earlier models, therefore choose to disable it if you intend to boot the installed system on such models.
Det fasta programmet kommer verifiera integriteten hos Linuxkärnan under uppstart om säker uppstart är aktiverat och konfigurerat på maskinen. Säker uppstart stödjs inte på IBM z14 och tidigare modeller, välj därför att avaktivera detta om du avser att starta det installerade systemet på sådana modeller.
2 weeks ago
User avatar goeran

Translation changed

anaconda / masterSwedish

You have chosen to encrypt some of your data. You will need to create a passphrase that you will use to access your data when you start your computer.
Du har valt att kryptera några av dina data. Du kommer behöva skapa en lösenfras som du kommer använda för att komma åt dina data när du startar din dator.
2 weeks ago
User avatar goeran

Translation changed

anaconda / masterSwedish

_Bind targets to network interfaces This may take a moment...
_Bind mål till nätverksgränssnitt. Detta kan ta ett ögonblick …
2 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,356 8,048 51,822
Translated 100% 1,356 8,048 51,822
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 41% 557 3,955 25,064

Last activity

Last change Sept. 4, 2020, 8:43 a.m.
Last author Göran Uddeborg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity