Translation status

1,359 Strings 100% Translate
8,159 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
rhel-7 This component is linked to the anaconda/master repository. GPL-2.0 81% 229 2,423 364
rhel-8 This component is linked to the anaconda/master repository. GPL-2.0 87% 168 1,667 517 165
f33 This component is linked to the anaconda/master repository. GPL-2.0 513
f32 This component is linked to the anaconda/master repository. This translation is locked. GPL-2.0 482

Translation Information

Project website https://github.com/rhinstaller/anaconda
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository git@github.com:rhinstaller/anaconda-l10n.git
Repository branch master
Last remote commit update pot-file a2ddfa3
github-actions authored 3 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.fedoraproject.org/git/anaconda/master/
Filemaskmaster/*.po
Translation file master/da.po
User avatar scootergrisen

New translation

anaconda / masterDanish

Return partitioning to the original state before you made any changes. This is not a destructive operation.
Tilbagefør partitionering til den oprindelige tilstand inden du foretog ændringer. Det er ikke en destruktiv handling.
12 hours ago
User avatar None

Resource update

anaconda / masterDanish

Resource update 13 hours ago
User avatar scootergrisen

Translation changed

anaconda / masterDanish

_Discard All Changes
_GemForkast alle ændringer
3 days ago
User avatar scootergrisen

Translation changed

anaconda / masterDanish

There is a problem with your existing storage configuration or your initial settings, for example a kickstart file. You must resolve this matter before the installation can proceed. There is a shell available for use which you can access by pressing ctrl-alt-f1 and then ctrl-b 2.

Once you have resolved the issue you can retry the storage scan. If you do not fix it you will have to exit the installer.
Der er et problem med din eksisterende lagerkonfiguration eller dine indledende indstillinger, f.eks. en kickstartfil. Du skal løse problemet inden installationen kan fortsætte. Der er en skal som kan bruges som du kan tilgå ved at trykke på ctrl-alt-f1 og så ctrl-b 2.

Når du har løst problemet kan du prøve at skanne lageret igen. Hvis du ikke kan rette det så skal du forlade installationsprogrammet.
3 days ago
User avatar scootergrisen

New translation

anaconda / masterDanish

Specify the Desired Capacity in whole or decimal numbers, with an appropriate unit.

Spaces separating digit groups are not allowed. Units consist of a decimal or binary prefix, and optionally the letter B. Letter case does not matter for units. The default unit used when units are left out is MiB.

Examples of valid input:
'100 GiB' = 100 gibibytes
'512m' = 512 megabytes
'123456789' = 123 terabytes and a bit less than a half
Angiv den ønskede kapacitet i heltal eller decimaltal med en relevant enhed.

Det er ikke tilladt at bruge mellemrum til at adskille grupper med tal. Enheder består af et decimalt eller binært præfiks og valgfrit bogstavet B. Om bogstaverne er store eller små er uden betydning for enheder. MiB bruges som standard når enheder udelades.

Eksempler på gyldig input:
'100 GiB' = 100 gibibytes
'512m' = 512 megabytes
'123456789' = 123 terabytes og en bit mindre end en halv
3 days ago
User avatar scootergrisen

New translation

anaconda / masterDanish

Invalid input. Specify the Desired Capacity in whole or decimal numbers, with an appropriate unit.
Ugyldig input. Angiv den ønskede kapacitet i heltal eller decimaltal med en relevant enhed.
3 days ago
User avatar scootergrisen

New translation

anaconda / masterDanish

RPM OS Tree
RPM OS-træ
3 days ago
User avatar None

New strings to translate

anaconda / masterDanish

New strings to translate 3 days ago
User avatar None

Resource update

anaconda / masterDanish

Resource update 3 days ago
User avatar None

Source string changed

anaconda / masterDanish

_SaveDiscard All Changes
3 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,359 8,159 52,470
Translated 100% 1,359 8,159 52,470
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 36% 502 4,538 29,193

Last activity

Last change Sept. 29, 2020, 3:09 p.m.
Last author scootergrisen

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity