User avatar None

Resource update

ABRT / libreportAlbanian

Resource update 10 months ago
User avatar None

Suggestion added

ABRT / libreportAlbanian

Allow insecure connection to ureport server
lejo lidhje të pasigurtë me serverin retrace
10 months ago
User avatar None

Suggestion added

ABRT / libreportAlbanian

Reported:
U raportua
10 months ago
User avatar None

Suggestion added

ABRT / libreportAlbanian

Password
Fjalëkalimi:
10 months ago
User avatar None

Suggestion added

ABRT / libreportAlbanian

Can't continue without password
Nuk mund të vazhdohet pa fjalëkalim
10 months ago
User avatar None

Suggestion added

ABRT / libreportAlbanian

Cancelled by user.
E anulluar nga përdoruesi
10 months ago
User avatar None

Suggestion added

ABRT / libreportAlbanian

Remove PROBLEM_DIR after reporting
Hiq PROBLEM_DIR pas raportimit
10 months ago
User avatar None

Suggestion added

ABRT / libreportAlbanian

Configuration file
Skedari i konfigurimit
10 months ago
User avatar None

Suggestion added

ABRT / libreportAlbanian

Can't create temporary file in
Nuk mund të krijohet një skedar i përkohshëm në
10 months ago
User avatar None

Suggestion added

ABRT / libreportAlbanian

Quit
Hiq dorë
10 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 603 4,925 29,901
Translated 0% 0 0 0
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 11 27 154

Last activity

Last change None
Last author None

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity