English Finnish
debug_level (integer) debug_level (integer)
debug_backtrace_enabled (bool) debug_backtrace_enabled (boolean)
Controls if SSSD should monitor the state of resolv.conf to identify when it needs to update its internal DNS resolver. Määrittää, pitäisikö SSSD:n valvoa resolv.conf-tiedoston tilaa tunnistaakseen, milloin sen on päivitettävä sisäinen DNS-selvittäjä.
Configuration Asetukset
cockpit cockpit
client_idle_timeout client_idle_timeout
Authentication failure. Tunnistautumisvirhe.
always aina
all kaikki
ad_gpo_cache_timeout (integer) ad_gpo_cache_timeout (integeri)
8 8
5 5
%3$s %3$s
%2$s %2$s
%1$s %1$s
1 1