English Turkish
A logical volume with the name %s has already been defined in volume group %s. %s adında bir mantıksal birim %s birim grubunda zaten tanımlanmış.