English Turkish
Ignoring deprecated command on line %(lineno)s: The %(cmd)s command has been deprecated and no longer has any effect. It may be removed from future releases, which will result in a fatal error from kickstart. Please modify your kickstart file to remove this command. %(lineno)s. satırdaki kullanımdan kaldırılan komut yok sayılıyor: %(cmd)s komutu kullanımdan kaldırılmıştır ve artık hiçbir etkisi yoktur. Gelecekteki sürümlerden kaldırılabilir ve bu da kickstart'ta ölümcül bir hataya neden olur. Bu komutu kaldırmak için lütfen kickstart dosyanızı değiştirin.
Unknown command: %s Bilinmeyen komut: %s
Illegal url for %%ksappend: %s %%ksappend için kuraldışı url: %s
Unable to open %%ksappend file: %s %%ksappend dosyası açılamıyor: %s
Unable to open %%ksappend file %%ksappend dosyası açılamıyor
Unable to open input kickstart file: %s Kickstart girdi dosyası açılamıyor: %s
Group cannot specify both --nodefaults and --optional Grup aynı anda hem --nodefault hem de --optional belirtemez
Section %s does not end with %%end. %s. bölüm %%end ile bitmiyor.
Unknown kickstart section: %s Bilinmeyen kickstart bölümü: %s
Potentially unknown section seen at line %(lineno)s: %(sectionName)s %(lineno)s. satırda görülen potansiyel olarak bilinmeyen bölüm: %(sectionName)s
Unsupported version specified: %s Desteklenmeyen sürüm belirtildi: %s
Option %s is required %s seçeneği gereklidir
The %(option)s option was introduced in version %(intro)s, but you are using kickstart syntax version %(version)s. %(option)s seçeneği %(intro)s sürümü itibariyle eklendi, ancak siz kickstart söz dizimi %(version)s sürümünü kullanıyorsunuz.
The %(option)s option is no longer supported. %(option)s seçeneği artık desteklenmiyor.
The %(option)s option was removed in version %(removed)s, but you are using kickstart syntax version %(version)s. %(option)s seçeneği %(removed)s sürümünden çıkarıldı, ancak siz kickstart söz dizimi %(version)s sürümünü kullanıyorsunuz.
Ignoring deprecated option on line %(lineno)s: The %(option)s option has been deprecated and no longer has any effect. It may be removed from future releases, which will result in a fatal error from kickstart. Please modify your kickstart file to remove this option. %(lineno)s. satırdaki kullanımdan kaldırılan seçenek yok sayılıyor: %(option)s seçeneği kullanımdan kaldırılmıştır ve artık hiçbir etkisi yoktur. Gelecekteki sürümlerden kaldırılabilir ve bu da kickstart'ta ölümcül bir hataya neden olur. Bu komutu kaldırmak için lütfen kickstart dosyanızı değiştirin.
Option %(opt)s: invalid boolean value: %(value)r %(opt)s seçeneği: geçersiz mantıksal değer: %(value)r
Option %(opt)s: invalid string value: %(value)r %(opt)s seçeneği: geçersiz dizge değeri: %(value)r
Required flag set for option that doesn't take a value Değer almayan seçenek gerekli olarak işaretlendi
--default and --nobase cannot be used together --default ve --nobase birlikte kullanılamaz