English Turkish
[%s:%u] Invalid resample method '%s'. [%s:%u] Geçersiz yeniden örneklendirme yöntemi '%s'.
[%s:%u] Invalid rlimit '%s'. [%s:%u] Geçersiz rlimit '%s'.
[%s:%u] Invalid sample format '%s'. [%s:%u] Geçersiz örnekleme biçimi '%s'.
[%s:%u] Invalid sample rate '%s'. [%s:%u] Geçersiz örnekleme oranı '%s'.
[%s:%u] Invalid sample channels '%s'. [%s:%u] Geçersiz örnekleme kanalları '%s'.
[%s:%u] Invalid channel map '%s'. [%s:%u] Geçersiz kanal adresleme '%s'.
[%s:%u] Invalid number of fragments '%s'. [%s:%u] Geçersiz bölümlenme sayısı '%s'.
[%s:%u] Invalid fragment size '%s'. [%s:%u] Geçersiz bölümlenme boyutu '%s'.
[%s:%u] Invalid nice level '%s'. [%s:%u] Geçersiz nice seviyesi '%s'.
[%s:%u] Invalid server type '%s'. [%s:%u] Geçersiz sunucu türü '%s'.
Failed to open configuration file: %s Yapılandırma dosyası açılamadı: %s
The specified default channel map has a different number of channels than the specified default number of channels. Belirtilen öntanımlı kanal adresleme belirtilmiş öntanımlı kanal sayısından farklı sayıda kanala sahiptir.
### Read from configuration file: %s ###
### Yapılandırma dosyasından oku: %s ###
Name: %s
Ad: %s
No module information available
Hiçbir modül bilgisi bulunamadı
Version: %s
Sürüm: %s
Description: %s
Açıklama: %s
Author: %s
Yazar: %s
Usage: %s
Kullanım: %s
Load Once: %s
Bir kez Yükle: %s