English Swedish
%s: SELinux denying access due to security policy.
%s: SELinux nekar åtkomst på grund av säkerhetspolicyn.
Locking password for user %s.
Låser lösenord för användare %s.
Success Lyckades
Error (password not set?) Fel (lösenord inte satt?)
Unlocking password for user %s.
Låser upp lösenord för användare %s.
Unsafe operation (use -f to force) Osäker operation (använd -f för att tvinga)
Expiring password for user %s.
Markerar lösenordet för användaren %s som utgånget.
Error Fel
Removing password for user %s.
Tar bort lösenord för användare %s.
Adjusting aging data for user %s.
Justerar för åldringsdata för användare %s.
Changing password for user %s.
Ändrar lösenord för användare %s.
%s: error reading from stdin: %s
%s: fel vid läsning från stdin: %s
%s: password too long, maximum is %zu %s: lösenord för långt, maximal är %zu
%s: unable to start pam: %s
%s: kan inte starta pam: %s
%s: unable to set tty for pam: %s
%s: kan inte sätta tty för pam: %s
%s: unable to set failure delay: %s
%s: kan inte sätta felfördröjning: %s
%s: expired authentication tokens updated successfully.
%s: utgångna autentiseringspoletter uppdaterades.
%s: all authentication tokens updated successfully.
%s: alla autentiseringpoletter uppdaterades.