Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
English Polish
apparmor_parser exited with error apparmor_parser został zakończony z błędem
secret attributes in XML atrybuty sekretu w XML
Autostart Automatyczne uruchamianie
Autostart: Automatyczne uruchamianie:
Failed to autostart VM '%s': %s Automatyczne uruchomienie maszyny wirtualnej „%s” się nie powiodło: %s
Failed to autostart storage pool '%s': %s Automatyczne uruchomienie puli pamięci masowej „%s” się nie powiodło: %s
autostart a domain automatycznie uruchamia domenę
autostart a pool automatycznie uruchamia pulę
autostart a network automatycznie uruchamia sieć
idle bezczynne
libxenlight does not support disk driver %s Biblioteka libxenlight nie obsługuje sterownika dysku %s
libxml2 doesn't handle %s encoding Biblioteka libxml2 nie obsługuje kodowania %s
libvirt was built without the '%s' driver Bibliotekę libvirt zbudowano bez sterownika „%s”
current vcpu count must equal maximum bieżąca liczba procesorów wirtualnych musi równać się maksimum
current bieżące
Bit 29 (Long Mode) of HostSystem property 'hardware.cpuFeature[].edx' with value '%s' has unexpected value '%c', expecting '0' or '1' Bit 29 (tryb długi) właściwości HostSystem „hardware.cpuFeature[].edx” z wartością „%s” ma nieoczekiwaną wartość „%c”, oczekiwano „0” lub „1”
error błąd
error: błąd:
error %d during port-profile setlink on interface %s (%d) błąd %d podczas ustawiania dowiązania profilu portu w interfejsie %s (%d)
parser error błąd parsera