Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
English Polish
returned buffer is not same size as requested zwrócony bufor nie ma żądanego rozmiaru
return the pool uuid rather than pool name zwraca UUID puli zamiast jej nazwy
Returns state about a domain. Zwraca stan domeny.
returns the volume path for a given volume name or key zwraca ścieżkę do woluminu dla podanej nazwy lub klucza woluminu
returns the storage pool for a given volume key or path zwraca pulę pamięci masowej dla podanego klucza lub ścieżki do woluminu
Returns basic information about the storage vol. Zwraca podstawowe informacje o woluminie pamięci masowej.
Returns basic information about the domain virtual CPUs. Zwraca podstawowe informacje o wirtualnych procesorach domeny.
Returns basic information about the node. Zwraca podstawowe informacje o węźle.
Returns basic information about the node device Zwraca podstawowe informacje o urządzeniu węzła
Returns basic information about the storage pool. Zwraca podstawowe informacje o puli pamięci masowej.
Returns basic information about the domain. Zwraca podstawowe informacje o domenie.
returns the volume name for a given volume key or path zwraca nazwę woluminu dla podanego klucza lub ścieżki do woluminu
Returns capabilities of hypervisor/driver. Zwraca możliwości nadzorcy/sterownika.
Returns list of vols by pool. Zwraca listę woluminów po pulach.
Returns list of networks. Zwraca listę sieci.
Returns a list of secrets Zwraca listę sekretów.
Returns list of pools. Zwraca listę pul.
Returns list of physical host interfaces. Zwraca listę fizycznych interfejsów gospodarza.
Returns list of network filters. Zwraca listę filtrów sieciowych.
Returns list of domains. Zwraca listę domen.