View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
English Polish
'sgio' is not supported for SCSI generic device yet Nośniki wymienne nie są obsługiwane dla urządzenia %s
Failed to get the number of active pools Wyświetlenie listy nieaktywnych pul się nie powiodło
Invalid guest rx filters trust setting '%s' Nieprawidłowy filtr sieci: %s
Invalid node id %u nieprawidłowy UUID %s
Not suspending transient guests on URI: $uri: Usypianie gości pod adresem URI $uri…
Target device PCI address typ urządzenia docelowego
both interface name and type must not be NULL nazwa interfejsu %s nie mieści się w buforze
error count: błąd:
failed to store %lld to %s nie powiodło się przeniesienie pliku do %s
host pci device urządzenie blokowe
libxenlight failed to attach pci device Utworzenie nowej domeny „%s” przez bibliotekę libxenlight się nie powiodło
libxenlight failed to detach pci device Utworzenie nowej domeny „%s” przez bibliotekę libxenlight się nie powiodło
target pci device typ urządzenia docelowego
unexpected hostdev driver name type %d nieoczekiwany typ urządzenia gospodarza %d