View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
English Polish
Failed to get VNC port. Is this domain using VNC? Uzyskanie statystyk pamięci domeny %s się nie powiodło
Unable to open %s, is tun module loaded? Nie można przełączyć na przywódcę sesji