View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
English Polish
CA certificate: Nieprawidłowy certyfikat
CPU Affinity Pokrewieństwo procesorów:
CPU models Model procesora:
CPU time Czas procesora:
Compiled with support for: Skompilowano z obsługą:
Configuration file (unless overridden by -f): błąd składni pliku konfiguracji
Current: bieżące
Enter new value for secret: Proszę podać nazwę użytkownika dla %s
Error message: Nie podano komunikatu o błędzie
Expected downtime: nieoczekiwany typ domeny %d
Memory Maksymalna pamięć:
Metadata: dane opcjonalne
Operation: działanie się nie powiodło
Physical Fizycznie:
Server certificate: Nieprawidłowy certyfikat
Server private key: sekret jest prywatny
Shared memory:
Użyta pamięć:
Time: %lld Upłynęło czasu:
Total downtime: migracja: nieprawidłowy czas braku odpowiedzi
Usage: Użycie