English Latvian
<b>Keyboard Shortcuts</b> <b>Tastatūras īsceļi</b>
Set the orientation of candidates in lookup table Iestatīt kandidātu orientāciju apsekošanas tabulā
Candidates orientation: Kandidātu orientācija:
Set the behavior of ibus how to show or hide language bar Iestatīt ibus uzvedību kā rādīt vai slēpt valodas joslu
Show property panel:
Language panel position: Valodas paneļa pozīcija:
Show icon on system tray Rādīt ikonu sistēmas ikonu joslā
Show input method name on language bar Parādīt ievades metodes nosaukumu valodas joslā
Show input method's name on language bar when check the checkbox Parādīt ievades metodes nosaukumu valodas joslā, kad tiek atzīmēta izvēles rūtiņa
Embed preedit text in application window Iegult pirmsrediģēšanas tekstu lietotnes logā
Embed the preedit text of input method in the application window Iegult ievades metodes pirmsrediģēšanas tekstu lietotnes logā
Use custom font: Lietot izvēlētu fontu:
<b>Font and Style</b> <b>Fonts un stils</b>
General Vispārīgi
_Add _Pievienot
Add the selected input method into the enabled input methods Pievienot izvēlēto ievades metodi pie aktivētajām ievades metodēm
_Remove _Izņemt
Remove the selected input method from the enabled input methods Noņemt izvēlēto metodi no ieslēgto ievades metožu saraksta
_Up _Augšup
Move up the selected input method in the enabled input methods list Pārvietojiet augšup izvēlēto ievades metodi ieslēgto ievades metožu sarakstā