English Turkish
activities etkinlikler
ambassador elçi
architecture mimari
boot önyükleme
container konteyner
documentation belgelendirme
edition sürüm
full featured tam donanımlı
image kalıp
image viewer resim görüntüleyici
immutable değişmeyen
instruction talimat
legal hukuksal
magazine dergi
media ortam
netinstall ağ üzerinden kurulum
neuroscience sinir bilimi
pre-release ön sürüm
SIG ÖİG
upstream ana proje