English Turkish
activities etkinlikler
ambassador elçi
architecture mimari
boot önyükleme
container konteyner
documentation belgelendirme
edition sürüm
Fedora
Fedora Media Writer Fedora Media Writer
Fedora Server Fedora Server
Fedora Workstation Fedora Workstation
full featured tam donanımlı
image kalıp
image viewer resim görüntüleyici
immutable değişmeyen
instruction talimat
legal hukuksal
magazine dergi
media ortam
netinstall ağ üzerinden kurulum