English Turkish
U.S. Export Administration Regulations ABD İhracat İdaresi Yönetmeliği
upstream ana proje
SIG ÖİG
pre-release ön sürüm
neuroscience sinir bilimi
netinstall ağ üzerinden kurulum
media ortam
magazine dergi
legal hukuksal
instruction talimat
immutable değişmeyen
image viewer resim görüntüleyici
image kalıp
full featured tam donanımlı
edition sürüm
documentation belgelendirme
container konteyner
boot önyükleme
architecture mimari
ambassador elçi