English Turkish
We want feedback Geri bildirim istiyoruz
indexterm:[feedback,contact information for this manual] If you find errors or have suggestions for improvement, we want your advice. Open an issue at {BZURL}. indexterm:[bu kılavuz için geri bildirim, iletişim bilgileri] Herhangi bir hata bulursanız veya iyileştirme önerileriniz varsa, tavsiyelerinizi bekliyoruz. {BZURL} adresinde bir bilet açın.
In the issue: Bilette:
Provide a short summary of the error or your suggestion in the `Issue Title` field. `Issue Title` alanında hatanın kısa bir özetini veya önerinizi belirtin.
Copy the following template into the `Comment` field and give us the details of the error or suggestion as specifically as you can. If possible, include some surrounding text so we know where the error occurs or the suggestion fits. Aşağıdaki şablonu `Comment` alanına kopyalayın ve hata veya öneri hakkında bize mümkün olduğunca fazla ayrıntı verin. Mümkünse, hatanın nerede olduğunu veya öneriyi nereye ekleyeceğimizi bilmemiz için açıklayıcı metin ekleyin.
Document URL:
Belge URL'si (Document URL):
Section name:
Bölüm adı (Section name):
Error or suggestion:
Hata veya öneri (Error or suggestion):
Additional information:
Ek bilgiler (Additional information):
Click the btn:[Create Issue] button. btn:[Create Issue] düğmesine tıklayın.