English Turkish
Open a terminal window and insert the usb drive. Bir terminal penceresi açın ve usb sürücüsünü takın.
Most media creation methods in this section are destructive. Ensure you do not need any data on the USB stick, and double check you have chosen the correct device before continuing. Bu bölümdeki ortam oluşturma yöntemlerinin çoğu yıkıcıdır. USB bellekteki herhangi bir veriye ihtiyacınız olmadığından emin olun ve devam etmeden önce doğru aygıtı seçtiğinizi tekrar denetleyin.
This chapter describes the steps you need take before you begin the installation. Not every step must be strictly followed - for example, if you plan to use the default installation settings, you do not need to gather system information such as disk device labels/UUIDs or network information such as the system's IP address. However, you should still go through this chapter, as it also describes the available types of installation media and how to prepare boot media and installation sources. Bu bölümde, kuruluma başlamadan önce atmanız gereken adımlar açıklanmaktadır. Her adımın kesinlikle takip edilmesi gerekmemektedir - örneğin, öntanımlı kurulum ayarlarını kullanmayı planlıyorsanız, disk aygıtı etiketleri/UUID'leri gibi sistem bilgilerini veya sistemin IP adresi gibi ağ bilgilerini toplamanız gerekmez. Bununla birlikte, kullanılabilir kurulum ortamı türlerini ve önyükleme ortamı ve kurulum kaynaklarının nasıl hazırlanacağını da açıkladığı için bu bölümü gözden geçirmeniz gerekmektedir.
These methods circumvent the boot-loader configuration built into Fedora images, which are pre-partitioned and designed to boot on UEFI systems with SecureBoot enabled as well as BIOS systems. They do not produce a consistent result with Fedora's images, especially for use with UEFI systems. Bu yöntemler, SecureBoot etkinleştirilmiş UEFI sistemlerinin yanı sıra BIOS sistemlerinde de önyükleme yapmak üzere bölümlendirilmiş ve tasarlanmış olan Fedora kalıplarındaki önyükleyici ayarlarını atlar. Fedora kalıpları ile, özellikle UEFI sistemlerinde tutarlı sonuçlar vermezler.
> cd $HOME\Downloads\
> ls
> cd $HOME\Downloads\
> ls
Run the installation by double clicking it, and then clicking next through the set-up wizard. The Wizard gives you the options to customize the software's installation if you choose to. Çift tıklayarak kurulumu çalıştırın ve ardından kurulum sihirbazını takip ederek devam edin. Sihirbaz, isterseniz yazılımın kurulumunu özelleştirmenize izin vermektedir.
# dd if=/path/to/Fedora-Live-Security-x86_64-21.iso of=/dev/sdd
# dd if=/kalıp/dosyasının/bulunduğu/yol/Fedora-Live-Security-x86_64-21.iso of=/dev/sdd
Directory: C:\Users\Pete\Downloads
Directory: C:\Users\Pete\Downloads
Open the .dmg file and copy the mediawriter file into your applications folder. .dmg dosyasını açın mediawriter dosyasını uygulamalar klasörünüze kopyalayın.
Be sure you choose the right device! Doğru aygıtı seçtiğinizden emin olun!
Utilities that use a direct write method, and do not modify the Fedora image, will produce the most consistently successful results. Doğrudan yazma yöntemi kullanan ve Fedora kalıbını değiştirmeyen araçlar en tutarlı şekilde başarılı sonuçlar verecektir.
> echo "Download Checksum: $download_checksum"
> echo "Expected Checksum: $expected_checksum"
> if ( $download_checksum -eq "$expected_checksum" ) {
echo "Checksum test passed!"
} else {
echo "Checksum test failed."
}
> echo "İndirilenin Sağlama Toplamı: $download_checksum"
> echo "Beklenen Sağlama Toplamı: $expected_checksum"
> if ( $download_checksum -eq "$expected_checksum" ) {
echo "Sağlama toplamı testi başarıyla sonuçlandı!"
} else {
echo "Sağlama toplamı testi başarısız oldu."
}
Manual Reinstallation Elle yeniden kurulum
On Fedora 25 or later, you can download Fedora Media Writer with the command: Fedora 25 veya sonrasında, Fedora Media Writer'ı aşağıdaki komutla indirebilirsiniz:
Fedora images are `Hybrid ISOs` and can be used to create installation media with both optical and USB disks, for booting on both BIOS and UEFI systems. Fedora kalıpları `Hibrit ISO` kalıplarıdır ve hem BIOS hem de UEFI sistemlerinde önyükleme yapmak için, optik ve USB disklerle kurulum ortamı oluşturmakta kullanılabilir.
Fedora Media Writer Main Screen: Choose your Edition of Fedora Fedora Media Writer Ana Ekranı: Fedora Sürümünüzü Seçin
Image of Fedora Media Writer Main Screen Fedora Media Writer Ana Ekranının Görüntüsü
fedora_media_writer/automatic_download.png fedora_media_writer/automatic_download.png
Image of Fedora Media Writer write to device red button Fedora Media Writer Aygıta Yazma Kırmızı Düğmesinin Görüntüsü
Fedora Media Writer Distro Information Fedora Media Writer Dağıtım Bilgileri