English Turkish
[application]*Fedora Media Writer* has been improved and is now the default way to make bootable media. [application]*Fedora Media Writer* supports Linux, Mac, and Windows. It is an easy way to make bootable USB media to install Fedora (or other operating systems). While use of Fedora Media Writer is strongly encouraged, other USB media creation software can work as well. [application]*Fedora Media Writer* önemli ölçüde iyileştirildi ve artık öntanımlı önyüklenebilir ortam oluşturma yoludur. [application]*Fedora Media Writer* Linux, Mac ve Windows'u desteklemektedir. Fedora'yı (veya diğer işletim sistemlerini) kurmak için önyüklenebilir USB ortamı oluşturmanın kolay bir yoludur. Diğer USB ortam oluşturma programları da düzgün çalışmaktadır, bununla birlikte [application]*Fedora Media Writer* kullanılması şiddetle önerilir.
Some of the new additions to [application]*Fedora Media Writer* are that Fedora Workstation and Server are the first choices on the main screen. However more choices are available if you select the button below "Custom OS". Options like Fedora Spins will appear. Fedora Spins such as XFCE and Mate will be selectable. [application]*Fedora Media Writer* için yeni özelliklerden bazıları, Fedora Workstation ve Server sürümlerinin ana ekrandaki ilk seçenekler olmasıdır. "Özel İşletim Sistemi"nin altındaki düğmeyi seçerseniz kullanılabilir başka seçenekler de bulunmaktadır. Fedora Spinleri gibi seçenekler görünecektir. Xfce veya Mate gibi Fedora Spinleri seçilebilir olacaktır.
Universal USB creation tools such as [application]*Unetbootin* are a historically popular way to create USB installers from ISOs intended for optical media. They typically function by creating a filesystem on the USB drive, extracting files from the image, and writing [application]*syslinux* bootloader to the device. [application]*Unetbootin* gibi yaygın USB oluşturma araçları, optik ortamlar için tasarlanan ISO'lardan USB kurucular oluşturmanın tarihsel olarak popüler bir yoludur. Genellikle USB sürücüde bir dosya sistemi oluşturarak, kalıptaki dosyaları çıkararak ve [application]*syslinux* önyükleyicisini aygıta yazarak çalışırlar.
These methods circumvent the boot-loader configuration built into Fedora images, which are pre-partitioned and designed to boot on UEFI systems with SecureBoot enabled as well as BIOS systems. They do not produce a consistent result with Fedora's images, especially for use with UEFI systems. Bu yöntemler, SecureBoot etkinleştirilmiş UEFI sistemlerinin yanı sıra BIOS sistemlerinde de önyükleme yapmak üzere bölümlendirilmiş ve tasarlanmış olan Fedora kalıplarındaki önyükleyici ayarlarını atlar. Fedora kalıpları ile, özellikle UEFI sistemlerinde tutarlı sonuçlar vermezler.
Utilities that use a direct write method, and do not modify the Fedora image, will produce the most consistently successful results. Doğrudan yazma yöntemi kullanan ve Fedora kalıbını değiştirmeyen araçlar en tutarlı şekilde başarılı sonuçlar verecektir.
Be sure you choose the right device! Doğru aygıtı seçtiğinizden emin olun!
Most media creation methods in this section are destructive. Ensure you do not need any data on the USB stick, and double check you have chosen the correct device before continuing. Bu bölümdeki ortam oluşturma yöntemlerinin çoğu yıkıcıdır. USB bellekteki herhangi bir veriye ihtiyacınız olmadığından emin olun ve devam etmeden önce doğru aygıtı seçtiğinizi tekrar denetleyin.
Creating USB Media on Windows USB ortamını Windows'ta oluşturma
Download the latest Windows Installer file from Marin Briza's github page: link:++https://github.com/MartinBriza/MediaWriter/releases++[https://github.com/MartinBriza/MediaWriter/releases]. Marin Briza'nın github sayfasından en son Windows Installer dosyasını indirin: link:++https://github.com/MartinBriza/MediaWriter/releases++[https://github.com/MartinBriza/MediaWriter/releases].
Run the installation by double clicking it, and then clicking next through the set-up wizard. The Wizard gives you the options to customize the software's installation if you choose to. Çift tıklayarak kurulumu çalıştırın ve ardından kurulum sihirbazını takip ederek devam edin. Sihirbaz, isterseniz yazılımın kurulumunu özelleştirmenize izin vermektedir.
In Windows 8 and 10, the application will be under "all apps" under F for [application]*Fedora Media Writer*. Or in Windows 10, you can just type [application]*Fedora Media Writer* in the search box on the task bar. Windows 8 ve 10'da uygulama, "tüm uygulamalar" altındaki [application]*Fedora Media Writer* için _F_ harfi altında olacaktır. Windows 10'da, görev çubuğundaki arama kutusuna [application]*Fedora Media Writer* yazmanız yeterlidir.
Select the Fedora Edition you wish to make a bootable USB drive for. Önyüklenebilir bir USB sürücü yapmak istediğiniz Fedora sürümünü seçin.
Fedora Media Writer Main Screen: Choose your Edition of Fedora Fedora Media Writer Ana Ekranı: Fedora Sürümünüzü Seçin
Image of Fedora Media Writer Main Screen Fedora Media Writer Ana Ekranının Görüntüsü
fedora_media_writer/main_screen.png fedora_media_writer/main_screen.png
If you choose one of the beginning default Fedora editions, such as Fedora workstation or server. [application]*Fedora Media Writer* will give you information and details about it before you proceed with the download and USB creation. For Fedora Workstation, you can choose a different architecture, such as 32bit if you select "other architectures". Otherwise select "Create Live USB" to proceed. Fedora Workstation veya Server gibi öntanımlı Fedora sürümlerinden birini seçerseniz, indirme ve USB oluşturma işlemine devam etmeden önce [application]*Fedora Media Writer* size bu konuda bilgi ve ayrıntılar verecektir. Fedora Workstation için, "diğer mimariler"i seçerseniz 32 bit gibi farklı bir mimari seçebilirsiniz. Aksi takdirde devam etmek için "Canlı USB Oluştur"u seçin.
Fedora Media Writer Distro Information Fedora Media Writer Dağıtım Bilgileri
Image of Fedora Media Writer Distro Information Screen Fedora Media Writer Dağıtım Bilgileri Ekranının Görüntüsü
fedora_media_writer/distro_information.png fedora_media_writer/distro_information.png
Fedora Media Writer will automatically download the ISO for you, but if you all-ready have it in your Downloads directory it will be immediately available to use. Fedora Media Writer, ISO dosyasını sizin için otomatik olarak indirecektir, ancak eğer İndirilenler dizininizde zaten varsa indirmek yerine onu kullanacaktır.