English Albanian
Updates available on '%s'. Përditësimet janë të disponueshme në '%s':
Updates downloaded on '%s'. Përditësimet janë shkarkuar në '%s':