English Turkish
%.2f fps - current %.2f fps - average %.2f fps - şu anda %.2f fps - ortalama
Complete URI used to store image snapshots remotely Anlık görüntüleri uzak bir adreste depolamak için kullanılacak tam URI
failed to memory map buffers (%s), exiting.... arabellekler belleğe alınamadı (%s), sonlandırılıyor....
Show Adjustments Ayarlamaları Göster
Can't allocate memory to store devices Aygıtları depolamak için bellek ayrılamıyor
Mirror Aynalama
White Balance: Beyaz Ayar:
Select a Directory Bir Dizin Seçin
camorama camorama
Camorama Camorama
Camorama is a simple webcam viewer, with the ability to apply some video effects. Camorama, bazı video efektleri uygulayabilen basit bir web kamerası görüntüleyicisidir.
Camorama-libglade Camorama-libglade


Camorama version %sCamorama sürümü %s

camorama;webcam;viewer;video-effects; camorama;webcam;görüntüleyici;video-efektleri;
Camorama Webcam Viewer Camorama Web Kamerası İzleyicisi
Timeout while waiting for frames (%s) Çerçeveleri beklerken süre doldu (%s)
_Quit _Çıkış
String: Dizge:
_File _Dosya