English Turkish
Camorama Camorama
Camorama Webcam Viewer Camorama Web Kamerası İzleyicisi
Camorama is a simple webcam viewer, with the ability to apply some video effects. Camorama, bazı video efektleri uygulayabilen basit bir web kamerası görüntüleyicisidir.
View, alter and save images from a webcam Web kamerası görüntülerini izle, değiştir ve sakla
camorama camorama
camorama;webcam;viewer;video-effects; camorama;webcam;görüntüleyici;video-efektleri;
Preferences Tercihler
<span weight="bold">General</span> <span weight="bold">Genel</span>
Automatic Capture Otomatik Yakala
Capture Interval (in minutes): Yakalama Aralığı (dakika cinsinden):
General Genel
<span weight="bold">Local Capture</span> <span weight="bold">Yerel Yakalama</span>
_Enable local capture Yerel yakalamayı _etkinleştir
_Directory for captured pics: Yakalanan resimler için _dizin:
_Filename for pictures: Resimler için _dosya adı:
webcam-capture webcam-yakalama
Select a Directory Bir Dizin Seçin
Append time to filename Dosya adına zamanı ekle
Add a timestamp to captured images Yakalanan görüntülere zaman damgası ekle