The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Ukrainian
Use text mode Використовувати текстовий режим
Simultaneous Multithreading (SMT) technology can provide performance improvements for certain workloads, but introduces several publicly disclosed security issues. You have the option of disabling SMT, which may impact performance. If you choose to leave SMT enabled, please read https://red.ht/rhel-smt to understand your potential risks and learn about other ways to mitigate these risks. Технологія паралельної багатопотокової обробки даних (SMT) може пришвидшити роботу комп'ютера під час виконання деяких завдань, однак її реалізовано із декількома загальновідомими вадами у захисті даних. Ви можете вимкнути SMT, що може призвести до зниження швидкодії. Якщо ви не вимикатимете SMT, будь ласка, ознайомтеся із https://red.ht/rhel-smt , щоб краще розуміти потенційні проблеми та дізнатися про інші способи зменшення загрози від цих проблем.
Simultaneous Multithreading (SMT) may improve performance for certain workloads, but introduces several publicly disclosed security issues. You can disable SMT, which may impact performance. Please read https://red.ht/rhel-smt to understand potential risks and learn about ways to mitigate these risks. Технологія паралельної багатопотокової обробки даних (SMT) може пришвидшити роботу комп'ютера під час виконання деяких завдань, однак її реалізовано із декількома загальновідомими вадами у захисті даних. Ви можете вимкнути SMT, що може призвести до зниження швидкодії. Будь ласка, ознайомтеся із https://red.ht/rhel-smt , щоб краще розуміти потенційні проблеми та дізнатися про інші способи зменшення загрози від цих проблем.
The %(password)s is empty. %(password)s є порожнім.
The %(passwords)s do not match. %(passwords)s не збігаються.
The %(passwords)s you entered were different. Please try again. Введені вами %(passwords)s не збігаються. Будь ласка, повторіть спробу.
The %(password)s is too short %(password)s є надто коротким
The %(password)s you have provided is weak. Наданий вами %(password)s є надто простим.
The %(password)s you have provided is weak: %(error_message)s. Вказаний вами %(password)s є надто простим: %(error_message)s.
Press Done again to use anyway. Натисніть «Виконано» ще раз, щоб скористатися попри це.
The %(password)s you have provided contains non-ASCII characters. You may not be able to switch between keyboard layouts when typing it. Вказаний вами %(password)s містить символи, які не є символами ASCII. У вас може не бути можливості перемкнути розкладку клавіатури під час його введення.
You will have to press Done twice to confirm it. Щоб підтвердити його, вам слід натиснути кнопку «Готово» двічі.
Press Done to continue. Натисніть «Виконано», щоб продовжити.
Empty Порожній
Too short Занадто короткий
Weak Простий
Fair Нормальний
Good Якісний
Strong Складний
password пароль