English Turkish
& [-vsp] -L[PREFIX] [PROBLEM_DIR]
or: & [-vspy] -e EVENT PROBLEM_DIR
or: & [-vspy] -d PROBLEM_DIR
or: & [-vspy] -x PROBLEM_DIR
& [-vsp] -L[ÖN_EK] [SORUN_DİZİNİ]
veya: & [-vspy] -e OLAY SORUN_DİZİNİ
veya: & [-vspy] -d SORUN_DİZİNİ
veya: & [-vspy] -x SORUN_DİZİNİ
List possible events [which start with PREFIX] [PREFIX ile başlayan] olası olayları listele
Run only these events Yalnızca bu olayları çalıştır
Remove PROBLEM_DIR after reporting Bildirdikten sonra SORUN_DİZİNİ'ni kaldır
Expert mode Uzman modu
Display version and exit Sürümü göster ve çık
Noninteractive: don't ask questions, assume 'yes' Etkileşimsiz: soru sorma, 'evet' olarak cevaplandığını varsay
Log to syslog Sistem günlüğüne kaydet
Add program names to log Program adlarını günlüğe ekle
# This field is read only
#Bu alan salt okunur
# Describe the circumstances of this crash below #Yukarıdaki hatanın durumlarını tanımla
# Backtrace
# Check that it does not contain any sensitive data (passwords, etc.)
# Yığın geri izlemesi
# Herhangi bir hassas veri (parolalar vb.) içermediğinden emin olun
# Architecture #Mimari
# Command line #Komut satırı
# Component #Bileşen
# Core dump #Çekirdek dökümü
# Executable #Çalıştırılabilir
# Kernel version #Kernel sürümü
# Package #Paket
# Reason of crash #Çökmenin nedeni