Engagera dig i guix

Hej, och tack för visat intresseguix översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

9 083

Strängar

41

Språk

12,1%

Översatt

Översättningsprojektet för guix har för närvarande 9 083 strängar för översättning och är 12,1% klart. Om du vill bidra till översättningen av guix måste du registrera dig på den här servern. Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt Svenska i guix