English Finnish
a basis file to use for seeding the kickstart data (optional) perustiedosto, jota käytetään kickstart-tietojen alustamiseen (valinnainen)
A btrfs volume with the mountpoint %s has already been defined. Btrfs-taltio liitoskohdalla %s, on jo määritelty.
Action %(action)s requires --namespace argument to be set Toimi %(action)s vaatii argumentti '--namespace' määritettäväksi
Action %(action)s requires --namespace or --blockdevs argument to be set Toimi %(action)s vaatii argumentti '--blockdevs' määritettäväksi
Action %(action)s with mode %(mode)s requires --sectorsize argument to be set Toimi %(action)s tilalla %(mode)s vaatii '--sectorsize' määritettäväksi
Adding a cache to an existing logical volume is not supported Välimuistin lisäämistä olemassa olevaan loogiseen taltioon ei tueta
A DM RAID device with the name %(name)s and devices %(devices)s has already been defined. DM RAID -laite, jonka nimi on %(name)s ja laitteet %(devices)s, on jo määritelty.
A FCOE device with the name %s has already been defined. FCOE-laite nimeltä %s on jo määritelty.
A group with the name %s has already been defined. Ryhmä nimeltä %s on jo määritelty.
A logical volume with the name %(logical_volume_name)s has already been defined in volume group %(volume_group)s. Looginen taltio nimeltä %(logical_volume_name)s on jo määritelty taltioryhmässä %(volume_group)s.
A module with the name %s has already been defined. Moduuli nimeltä %s on jo määritelty.
An action %(action)s on devices %(blockdevs)s has already been defined. Toimi %(action)s laitteilla %(blockdevs)s on jo määritelty.
An action %(action)s on namespace %(namespace)s has already been defined. Toimi %(action)s nimitilalla %(namespace)s on jo määritelty.
A network device with the name %s has already been defined. Verkkolaite nimeltä %s on jo määritelty.
An ssh user with the name %s has already been defined. SSH-käyttäjä nimeltä %s on jo määritelty.
A partition with the mountpoint %s has already been defined. Osio liitoskohdalla %s on jo määritelty.
A RAID device with the name %s has already been defined. RAID-laite nimeltä %s on jo määritelty.
A repo with the name %s has already been defined. Ohjelmistolähde nimeltä %s on jo määritelty.
A single argument is expected for the %s command Komennolle %s odotetaan yhtä argumenttia
At least one option and/or an argument are expected for the %s command Komennolle '%s' odotetaan vähintään yhtä vaihtoehtoa ja/tai argumenttia