The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not merge the repository.
English Norwegian Nynorsk
[%s:%u] Invalid resample method '%s'. [%s:%u] Ugyldig resamplingsmetode «%s».
[%s:%u] Invalid rlimit '%s'. [%s:%u] Ugyldig rlimit «%s».
[%s:%u] Invalid sample format '%s'. [%s:%u] Ugyldig samplingsformat «%s».
[%s:%u] Invalid sample rate '%s'. [%s:%u] Ugyldig samplingsrate «%s».
[%s:%u] Invalid sample channels '%s'. [%s:%u] Ugyldige samplingskanalar «%s».
[%s:%u] Invalid channel map '%s'. [%s:%u] Ugyldig kanaldefinisjon «%s».
[%s:%u] Invalid number of fragments '%s'. [%s:%u] Ugyldig tal på fragment «%s».
[%s:%u] Invalid fragment size '%s'. [%s:%u] Ugyldig fragmentstorleik «%s».
[%s:%u] Invalid nice level '%s'. [%s:%u] Ugyldig «nice»-nivå «%s».
[%s:%u] Invalid server type '%s'. [%s:%u] Ugyldig tenartype «%s».
Failed to open configuration file: %s Klarte ikkje opna oppsettfil: %s
The specified default channel map has a different number of channels than the specified default number of channels. Den valde standard-kanaldefinisjonen har ikkje det same talet på kanalar som valt standard tal på kanalar.
### Read from configuration file: %s ###
### Lese frå oppsettfila: %s ###
Name: %s
Namn: %s
No module information available
Modulinformasjon er ikkje tilgjengeleg
Version: %s
Versjon: %s
Description: %s
Skildring: %s
Author: %s
Opphavsperson: %s
Usage: %s
Bruk: %s
Load Once: %s
Last éin gong: %s