English Polish
TrueHD TrueHD
Connection to PulseAudio failed. Automatic retry in 5s

In this case this is likely because PULSE_SERVER in the Environment/X11 Root Window Properties
or default-server in client.conf is misconfigured.
This situation can also arise when PulseAudio crashed and left stale details in the X11 Root Window.
If this is the case, then PulseAudio should autospawn again, or if this is not configured you should
run start-pulseaudio-x11 manually.
Połączenie z usługą PulseAudio się nie powiodło. Automatyczne ponowienie nastąpi za 5 sekund

W tym przypadku jest to najprawdopodobniej spowodowane błędną konfiguracją
zmiennej PULSE_SERVER w środowisku/właściwościach głównego okna X11
lub default-server w pliku client.conf.
Może to być też spowodowane awarią usługi PulseAudio, która pozostawiła
poprzednie informacje w głównym oknie X11.
Jeśli tak się stało, to usługa PulseAudio powinna ponownie się uruchomić.
Jeśli automatyczne uruchamianie nie jest skonfigurowane, to należy ręcznie
wykonać polecenie start-pulseaudio-x11.