English Polish
%0.0f%% %0.0f%%
AAC AAC
AC-3 AC-3
Adjust the volume level Dostosowanie poziomu głośności
Advanced Zaawansowane
All Except Monitors Wszystko poza monitorami
All Input Devices Wszystkie urządzenia wejściowe
All Output Devices Wszystkie urządzenia wyjściowe
All Streams Wszystkie strumienie
Applications Programy
<b>Codec:</b> <b>Kodek:</b>
<b>Latency offset:</b> <b>Przesunięcie opóźnienia:</b>
<b>left-front</b> <b>lewy przedni</b>
<b>Port:</b> <b>Port:</b>
<b>Profile:</b> <b>Profil:</b>
<b>Rename device to:</b> <b>Zmiana nazwy urządzenia na:</b>
<b>_Show:</b> <b>Wyświe_tlanie:</b>
<b>S_how:</b> <b>Wyświ_etlanie:</b>
<b>Sho_w:</b> <b>_Wyświetlanie:</b>
_Cancel _Anuluj