English Polish
Rename Device... Zmień nazwę urządzenia…
Sorry, but device renaming is not supported. Zmiana nazwy urządzenia nie jest obsługiwana.
Terminate Playback Zakończ odtwarzanie
Terminate Recording Zakończ nagrywanie
Terminate Zakończ
Failed to initialize stream_restore extension: %s Zainicjowanie rozszerzenia „stream_restore” się nie powiodło: %s
Failed to initialize device restore extension: %s Zainicjowanie rozszerzenia przywracania urządzenia się nie powiodło: %s
Failed to initialize device manager extension: %s Zainicjowanie rozszerzenia menedżera urządzeń się nie powiodło: %s
Advanced Zaawansowane
from z
Source callback failure Wywołanie zwrotne źródła się nie powiodło
Source output callback failure Wywołanie zwrotne odpływu wyjścia się nie powiodło
Sink input callback failure Wywołanie zwrotne odpływu wejścia się nie powiodło
Sink callback failure Wywołanie zwrotne odpływu się nie powiodło
Client callback failure Wywołanie zwrotne klienta się nie powiodło
Card callback failure Wywołanie zwrotne karty się nie powiodło
Server info callback failure Wywołanie zwrotne informacji serwera się nie powiodło
Show version. Wyświetla wersję.
Show volume meters Wyświetlanie mierników głośności
Peak detect Wykrywanie szczytów