English Polish
Unknown input Nieznane wejście
pa_context_set_source_output_volume() failed pa_context_set_source_output_volume() się nie powiodło
pa_context_set_source_output_mute() failed pa_context_set_source_output_mute() się nie powiodło
pa_context_kill_source_output() failed pa_context_kill_source_output() się nie powiodło
pa_context_set_source_volume_by_index() failed pa_context_set_source_volume_by_index() się nie powiodło
pa_context_set_source_mute_by_index() failed pa_context_set_source_mute_by_index() się nie powiodło
pa_context_set_default_source() failed pa_context_set_default_source() się nie powiodło
pa_context_set_source_port_by_index() failed pa_context_set_source_port_by_index() się nie powiodło
Terminate Zakończ
Select a specific tab on load. Wczytuje podaną kartę.
number numer
Retry forever if pa quits (every 5 seconds). Ponawia w nieskończoność, jeśli PulseAudio zakończy działanie (co 5 sekund).
Maximize the window. Maksymalizuje okno.
Show version. Wyświetla wersję.