English Finnish
_Loop back audio to local speakers Kierrätä ääni takaisin paika_llisiin kaiuttimiin
Send on fixed _port 5004 Lähetä kiinteässä _portissa 5004
Multicast/R_TP Monilähetys/R_TP
Add _virtual output device for simultaneous output on all local sound cards Lisää _näennäisulostulolaite ulostulon ohjaamiseksi yhtäaikaisesti kaikille paikallisille äänikorteille
Simultaneous _Output Yhtäaikainen _ulostulo