English Norwegian Bokmål
%s: SELinux denying access due to security policy.
%s: SELinux nekter tilgang på grunn av regelsett for sikkerhet.
Locking password for user %s.
Låser passord for bruker %s.
Success Suksess
Error (password not set?) Feil (passord ikke satt?)
Unlocking password for user %s.
Låser opp passord for bruker %s.
Unsafe operation (use -f to force) Utrygg operasjon (bruk -f for å tvungen bruk)
Expiring password for user %s.
Utløper passord for bruker %s.
Error Feil
Removing password for user %s.
Fjerner passord for bruker %s.
Adjusting aging data for user %s.
Justerer aldringsdata for bruker %s.
Changing password for user %s.
Endrer passord for bruker %s.
%s: error reading from stdin: %s
%s: feil under lesing fra stdin: %s
%s: password too long, maximum is %zu
%s: unable to start pam: %s
%s: kan ikke starte pam: %s
%s: unable to set tty for pam: %s
%s: kan ikke sette tty for pam: %s
%s: unable to set failure delay: %s
%s: kan ikke sette pause ved feil: %s
%s: expired authentication tokens updated successfully.
%s: utgått autentiseringsinformasjon oppdatert.
%s: all authentication tokens updated successfully.
%s: all autentiseringsinformasjon oppdatert.