English Lithuanian
%s: libuser initialization error: %s: libuser inicijavimo klaida:
Warning: unlocked password would be empty. Įspėjimas: atrakintas slaptažodis būtų tuščias.
Note: deleting a password also unlocks the password. Pastaba: slaptažodžio ištrynimas tuo pačiu atrakina slaptažodį.
Corrupted passwd entry. Pažeistas passwd įrašas.
Empty password. Tuščias slaptažodis.
Password locked. Slaptažodis užrakintas.
Password set, MD5 crypt.
Password set, blowfish crypt.
Password set, SHA256 crypt.
Password set, SHA512 crypt.
Password set, unknown crypt variant.
Alternate authentication scheme in use.
Password set, DES crypt.
There is a password information set in /etc/shadow, but the password field in /etc/passwd is empty.
No password set.
Nenustatytas joks slaptažodis.
Unknown user.
Nežinomas naudotojas.
%s: user account has no support for password aging.
keep non-expired authentication tokens
delete the password for the named account (root only); also removes password lock if any
lock the password for the named account (root only)