Key English Azerbaijani
Authentication Doğrulama
1 Authentication Təsdiqləmə
2 Authentication İdentifikasiya
Buffer Qoruyucu
Credentials Etibarnamələr
1 Credentials Sənədlər
2 Credentials Sertifikatlar
Critical Kritik
Error Xəta
Insufficient Yetərsiz
Memory Yaddaş
1 Memory Xatirə
2 Memory Hafizə
Retrieve Bərpa etmək
1 Retrieve Özünə qaytarmaq
Service module Xidməti modul
Symbol Simvol
1 Symbol Rəmz
2 Symbol Əlamət