Context English Hebrew
KGpg was unable to change the passphrase. אי אפשר להחליף תאריך תפוגה
<qt><b>Text to search or ID of the key to import:</b><br />
<p>There are multiple ways to search for a key, you can use a text or partial text search (example: entering Phil or Zimmerman will bring up all keys in which Phil or Zimmerman shows up) or you can search by the ID's of the key. Key ID's are strings of letters and numbers that uniquely identify a key (example: searching for 0xED7585F4 would bring up the key associated with that ID).</p></qt>
<qt><b> הטקסט לחיפוש או מספר הזיהוי של המפתח לייבוא:</b><br/>
<p> יש דרכים רבות לחפש מפתח, אתה יכול להשתמש בטקסט או טקסט חלקי לחיפוש (למשל: אם הקלדה של Phil או Zimmerman תביא את כל המפתחות שבהם Phil או Zimmerman מופיעים). שאתה יכול לחפש גם באמצעות מספר־הזיהוי של מפתח. מספרי־הזיהוי של מפתחות הם מחרוזת של תווים ומספרים שבאופן חד-חד־ערכי מגדירים מפתח (למשל: חיפוש אחר 0xED7585F3 יביא למפתח המקושר למספר הזיהוי הזה). </p>
</qt>
<qt><b>Key to be exported:</b><br />
<p>This allows the user to specify the key from the drop down list that will be exported to the key server selected.</p></qt>
<qt><b> מפתח לייצוא: </b><br />
<p> מאפשר למשתמש לבחור את המפתח מתוך הרשימה הנפתחת שייוצא לשרת־המפתחות. </p>
</qt>
<qt><b>Export:</b><br />
<p>Pushing this button will export the specified key to the specified server.</p></qt>
<qt><b> ייצא:</b><br />
<p> לחיצה על לחצן זה תייצא את המפתח המסומן לשרת שנקבע.</p>
</qt>
Import Key From Keyserver יבא מפתח משרת־המפתחות
Found 1 matching key נמצאו %1 מפתחות תואמים
&Edit Group... &ערוך קבוצה
&Add Photo... &הוסף תצלום
&Add User Id... &הוסף מספר־זיהוי משתמש
Name of the action that gives the focus to the search line Focus Search Line חפש:
Generating new key pair מייצר זוג מפתחות חדש.
<qt>Are you sure you want to delete Photo id <b>%1</b><br/>from key <b>%2 &lt;%3&gt;</b>?</qt> <qt> אם אתה בטוח שברצונך למחוק תמונה מס' <b>%1</b> <br> מתוך מפתח <b>%2 &lt;%3&gt;</b>?</qt>
&Sign User ID ... &חתימה על מפתחות...
Sign and &Mail User ID ... &חתימה על מפתחות...
E&xport Public Key... &ייצוא מפתחות ציבוריים...
&Refresh Key From Keyserver &רענן מפתחות משרת־המפתחות
&Create Group with Selected Key... יצירת &קבוצה ממפתחות שנבחרו...
&Sign Key... &חתימה על מפתחות...
&Delete User ID &מחק מספר־זיהוי משתמש
Delete Sign&ature מחק ח&תימה