English Ukrainian
Emoji Picker Вибір емодзі
Clear recently used Вилучити нещодавно використані
About Про програму
Quit Вийти
Search for emoji Шукати емодзі
Set the font to display emoji Встановити шрифт для показу емодзі
Set font size Встановити розмір шрифту
Fallback Резервний
Whether to use font fallback for emoji or parts of emoji sequences which cannot be displayed using the selected font. Чи слід використовувати резервний шрифт для емодзі або частин послідовностей емодзі, які не може бути показано вибраним шрифтом.
Recently used Нещодавно використані
Categories Категорії
Unicode categories Категорії Unicode
Keywords Ключові слова
Fonts used to render this emoji: Шрифти для показу цього емодзі:
Unicode Version: Версія Unicode:
Left click to copy Клацання лівою — копіювання
Long press or middle click for skin tones Довге клацання або клацання середньою — тони кольору
Right click for info Клацання правою — інформація
Search Results Результати пошуку
Search produced empty result. Пошуки не дали результатів.