English Turkish
Fedora Alternative Downloads Fedora Alternatif İndirmeler
Alternative Downloads Alternatif İndirmeler
These Fedora downloads are either special-purpose - for testing, for specific architectures - or are more standard versions of Fedora in alternative formats such network installer format or formatted for torrent download. Bu Fedora indirmeleri ya özel amaçlıdır - test etmek için, belirli mimariler için - ya da ağ üzerinden kurulum biçimi gibi alternatif biçimlerde veya torrent indirmesi için biçimlendirilmiş şekilde Fedora'nın standart sürümleridir.
This page is meant to serve as a single central resource for locating alternative versions of Fedora. Bu sayfa, Fedora'nın alternatif sürümlerini bulmak için tek bir merkezi kaynak görevi görmektedir.
<strong>Fedora %(rel)s %(state)s</strong> released! <a href="%(link)s">Test it now ></a> <strong>Fedora %(rel)s %(state)s</strong> yayımlandı! <a href="%(link)s">Şimdi deneyin ></a>
Fedora %(rel)s released! Get it now. Fedora %(rel)s yayınlandı! Şimdi edinin.
Network Installer Ağ Üzerinden Kurucu
These are smaller images you can use to install Fedora over the network. Bunlar, Fedora'yı ağ üzerinden kurmak için kullanabileceğiniz daha küçük kalıplardır.
Fedora Server Fedora Server
64 bit %sMB ISO 64 bit %sMB ISO
Download İndir
Verify Doğrula
Note: You can select different editions of Fedora to install with this netinstall. You are not limited to Server edition only. Not: Bu ağ üzerinden kurucu ile Fedora'nın farklı sürümlerini seçerek kurabilirsiniz. Sadece Server sürümü ile sınırlı değilsiniz.
Network Installers Ağ Üzerinden Kurucular
Torrent Downloads Torrent İndirmeleri
Fedora offers many torrent downloads. Access our directory of torrents below: Fedora birçok torrent indirmesi sunmaktadır. Torrent dizinimize aşağıdaki adresten erişin:
torrent.fedoraproject.org torrent.fedoraproject.org
Alternate Architectures Alternatif Mimariler
These are additional architectures supported by Fedora beyond the standard set. Bunlar Fedora tarafından standart setin ötesinde desteklenen ek mimarilerdir.
Cloud Base Images Cloud Base Kalıpları