English Turkish
%s version %s - Copyright (C) 1997-2000 Red Hat, Inc.
%s sürüm %s - Telif Hakkı (C) 1997-2000 Red Hat, Inc.
This may be freely redistributed under the terms of the GNU Public License.
Bu program GNU Kamu Lisansı koşulları altında serbestçe dağıtılabilir.
usage: %s [name]
kullanım: %s [isim]
usage: %s <enable|disable|is-enabled> [name]
kullanım: %s <enable|disable|is-enabled> [isim]
usage: %s [--list] [--type <type>] [name]
kullanım: %s [--list] [--type <tür>] [isim]
%s --add <name>
%s --add <isim>
%s --del <name>
%s --del <isim>
%s --override <name>
%s --override <isim>
%s [--level <levels>] [--type <type>] <name> %s
%s [--level <seviye>] [--type <tür>] <isim> %s

Note: This output shows SysV services only and does not include native
systemd services. SysV configuration data might be overridden by native
systemd configuration.


Not: Bu çıktı sadece SysV hizmetlerini gösterir ve yerel sistemd hizmetlerini
içermez. SysV yapılandırma verileri yerel systemd yapılandırması tarafından
geçersiz kılınabilir.

If you want to list systemd services use 'systemctl list-unit-files'.
To see services enabled on particular target use
'systemctl list-dependencies [target]'.

systemd hizmetlerini listelemek istiyorsanız 'systemctl list-unit-files' kullanın.
Belirli bir hedef için etkin olan hizmetleri görmek için
'systemctl list-dependencies [hedef]' kullanın.

service %s supports chkconfig, but is not referenced in any runlevel (run 'chkconfig --add %s')
%s hizmeti chkconfig'i destekliyor, ama hiçbir çalışma seviyesinden çağırılmıyor ('chkconfig --add %s' komutunu çalıştırın)
service %s does not support chkconfig
%s hizmeti chkconfig'i desteklemiyor
error reading information on service %s: %s
%s hizmeti hakkındaki bilgiler okunurken hata oluştu: %s
You do not have enough privileges to perform this operation.
Bu işlemi gerçekleştirmek için yeterli yetkilere sahip değilsiniz.
on açık
off kapalı
xinetd based services:
xinetd tabanlı hizmetler:
failed to open directory %s: %s
%s dizini açılamıyor: %s
Note: Forwarding request to 'systemctl %s %s'.
Not: İstek yönlendiriliyor 'systemctl %s %s'.