English Catalan


--altdir <directory> --admindir <directory>
--altdir <directori> --admindir <directori>
alternatives --auto <name>
alternatives --auto <nom>
alternatives --config <name>
alternatives --config <nom>
alternatives --display <name>
alternatives --display <nom>
alternatives --list
alternatives --list
alternatives --remove <name> <path>
alternatives --remove <nom> <camí>
alternatives version %s
alternatives versió %s
alternatives version %s - Copyright (C) 2001 Red Hat, Inc.
alternatives versió %s - Copyright (C) 2001 Red Hat, Inc.
off apagat
This may be freely redistributed under the terms of the GNU Public License.
Aquest programari es pot distribuir lliurement d'acord amb els termes de la Llicència Pública General GNU.
Cancel Cancel·la
Ok D'acord
bad mode on line 1 of %s
el mode a la línia 1 de %s no és correcte
service %s supports chkconfig, but is not referenced in any runlevel (run 'chkconfig --add %s')
el servei %s és compatible amb chkconfig, però no està referenciat en cap nivell d'execució (executeu 'chkconfig –add %s')
service %s does not support chkconfig
el servei %s no és compatible amb chkconfig
on engegat
Back Enrere
slave %s: %s
esclau %s: %s
This may be freely redistributed under the terms of the GNU Public License.

Es pot distribuir lliurement sota els termes de la llicència pública GNU.