English Catalan
Failed to forward service request to systemctl: %m
S'ha produït un error en reenviar la sol·licitud del servei a systemctl: %m
%s version %s
%s versió %s
--type must be 'sysv' or 'xinetd'
--type ha de ser 'sysv' o 'xinetd'
only one of --list, --add, --del, or --override may be specified
tan sols es pot especificar una de les opcions --list, --add, --del o --override
only one runlevel may be specified for a chkconfig query
tan sols es pot especificar un nivell d'execució per a una consulta chkconfig
Press <F1> for more information on a service. Premeu <F1> per a més informació sobre un servei.
Ok D'acord
Back Enrere
Cancel Cancel·la
What services should be automatically started? Quins serveis s'haurien d'iniciar automàticament?
Services Serveis
error reading info for service %s: %s
s'ha produït un error en llegir la informació per al servei %s: %s
error reading from directory %s: %s
s'ha produït un error en llegir des del directori %s: %s
You must be root to run %s.
Heu de ser root per executar %s.
bad argument to --levels
l'argument en --levels no és vàlid
No services may be managed by ntsysv!
No hi ha cap servei que ntsysv pugui gestionar.
failed to open %s/init.d: %s
no s'ha pogut obrir %s/init.d: %s
failed to glob pattern %s: %s
no s'ha pogut globalitzar el patró %s: %s
cannot determine current run level
no es pot determinar l'actual nivell d'execució
failed to make symlink %s: %s
no s'ha pogut fer l'enllaç simbòlic %s: %s