English Turkish
Release Site Yayın Sayfası
<a href='http://getfedora.org'>getfedora.org</a> is awesome <a href='http://getfedora.org'>getfedora.org</a> harika
Magazine Dergi
did you even know we had a <a href='http://fedoramagazine.org'>magazine</a>? bir <a href='http://fedoramagazine.org'>dergimiz</a> olduğunu biliyor muydunuz?
Wiki Theme Wiki Teması
it's a little crusty biraz eskimiş
General Theme Genel Tema
there's a list of sites that need standardizing standartlaştırılması gereken sitelerin bir listesi var
Translations Çeviriler
we're an international community after all sonuçta biz uluslararası bir topluluğuz
User Gallery Kullanıcı Galerisi
gallery for mini-interview-style user profiles and stories mini röportaj tarzı kullanıcı profilleri ve hikayeleri için galeri
AskNot Site AskNot Sitesi
this thing -- the page you're looking at right now! bu şey -- şu anda baktığınız sayfa!