The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not merge the repository.
English Turkish
Fedora Websites Fedora Web Siteleri
Rick Elrod; Ryan Lerch Rick Elrod; Ryan Lerch
The Fedora Websites project owns and maintains the Project's online presence. Among other things, the team: Fedora Web Siteleri projesi, Projenin çevrim içi varlığının sahibidir ve projeyi sürdürmektedir. Diğer şeylerin yanı sıra, ekip:
Works closely with the link:++https://fedoraproject.org/wiki/Design++[Fedora Design team] to build our websites in a way that is visually pleasing, easy to use, accessible to everybody, and provides a good experience for newcomers and existing users and contributors alike. Web sitelerimizi görsel olarak hoş, kullanımı kolay, herkes için erişilebilir ve yeni gelenler, mevcut kullanıcılar ve katkıda bulunanlar için iyi bir deneyim sağlayacak şekilde oluşturmak için link:++https://fedoraproject.org/wiki/Design++[Fedora Tasarım ekibi] ile yakın bir şekilde çalışır.
Works closely with the link:++https://fedoraproject.org/wiki/L10N++[Fedora Translations team] to ensure that websites are able to be translated into different languages. Web sitelerinin farklı dillere çevrilebilmesini sağlamak için link:++https://fedoraproject.org/wiki/L10N++[Fedora Çeviri ekibi] ile yakın bir şekilde çalışır.
Maintains the content of the websites, updating it as necessary for releases, new editions, new spins, and so on. Web sitelerinin içeriğini sürdürür , yayınlar, yeni sürümler, yeni spinler ve benzerleri için gerektiğinde günceller.
Typically has one member (either in Design or Websites) who sits on the xref:mindshare::index.adoc[Fedora Mindshare committee]. xref:mindshare::index.adoc[Fedora Mindshare komitesinde] (Tasarım veya Web Siteleri ekibinden) genellikle bir üyesi vardır.