English Czech
releases that are predictable and 100% legally redistributable for everyone; vydání, která jsou předvídatelná a na 100 % opětovně šiřitelná dle práva pro každého;