English Polish
indexterm:[keyboard configuration] The *system locale* specifies the language settings of system services and user interfaces. The *keyboard layout* settings control the layout used on the text console and graphical user interfaces. indexterm:[konfiguracja klawiatury] *Ustawienia regionalne* systemu określają ustawienia językowe usług systemowych i interfejsów użytkownika. Ustawienia *układu klawiatury* sterują układem używanym w konsoli tekstowej i graficznych interfejsach użytkownika.
~]${nbsp}localectl status
System Locale: LANG=en_US.UTF-8
VC Keymap: us
X11 Layout: n/a
~]${nbsp}localectl status
System Locale: LANG=en_US.UTF-8
VC Keymap: us
X11 Layout: n/a
~]${nbsp}localectl list-locales | grep pass:quotes[`en_`]
en_AG
en_AG.utf8
en_AU
en_AU.iso88591
en_AU.utf8
en_BW
en_BW.iso88591
en_BW.utf8
~]${nbsp}localectl list-locales | grep pass:quotes[`en_`]
en_AG
en_AG.utf8
en_AU
en_AU.iso88591
en_AU.utf8
en_BW
en_BW.iso88591
en_BW.utf8
~]#{nbsp}localectl set-locale LANG=pass:quotes[`en_GB.utf8`]
~]#{nbsp}localectl set-locale LANG=pass:quotes[`en_GB.utf8`]
~]${nbsp}localectl status
System Locale: LANG=en_US.utf8
VC Keymap: us
X11 Layout: us
~]${nbsp}localectl status
System Locale: LANG=en_US.utf8
VC Keymap: us
X11 Layout: us
Listing Available Keymaps Wyświetlanie listy dostępnych Układów Klawiatury
[command]#localectl# [option]`list-keymaps`
[command]#localectl# [option]`list-keymaps`
~]${nbsp}pass:attributes[{blank}][command]#localectl# [option]`list-keymaps` | [command]#grep# `cz`
cz
cz-cp1250
cz-lat2
cz-lat2-prog
cz-qwerty
cz-us-qwertz
sunt5-cz-us
sunt5-us-cz
~]${nbsp}pass:attributes[{blank}][command]#localectl# [option]`list-keymaps` | [command]#grep# `cz`
cz
cz-cp1250
cz-lat2
cz-lat2-prog
cz-qwerty
cz-us-qwertz
sunt5-cz-us
sunt5-us-cz
Setting the Keymap Ustawianie Układu klawiatury
Imagine you want to use German keyboard layout in the graphical interface, but for console operations you want to retain the US keymap. To do so, type as `root`: Wyobraźmy sobie, że chcesz używać Niemieckiego układu klawiatury w interfejsie graficzznym, ale w konsoli używać amerykańskiego układu klawiatury. Aby to osiągnąć, wywołaj następujace polecenie jako `root`:
~]#{nbsp}localectl --no-convert set-x11-keymap pass:quotes[_de_]
~]#{nbsp}localectl --no-convert set-x11-keymap pass:quotes[_de_]
~]${nbsp}localectl status
System Locale: LANG=de_DE.UTF-8
VC Keymap: us
X11 Layout: de
~]${nbsp}localectl status
System Locale: LANG=de_DE.UTF-8
VC Keymap: us
X11 Layout: de