English Turkish
Welcome to Fedora Fedora'ya Hoş Geldiniz
The Fedora Project is a partnership of Free software community members from around the globe. The Fedora Project builds open source software communities and produces a Linux distribution called Fedora. Fedora Projesi, dünyanın her yerinden özgür yazılım topluluğu üyelerinin bir ortaklığıdır. Fedora Projesi, açık kaynaklı yazılım toplulukları oluşturmakta ve Fedora adında bir Linux dağıtımı üretmektedir.
The Fedora Project's mission is to lead the advancement of Free and open source software and content as a collaborative community. The three elements of this mission are clear: Fedora Projesinin misyonu, birlikte çalışmaya dayalı bir topluluk olarak özgür ve açık kaynaklı yazılım ve içeriğin ilerlemesine öncülük etmektir. Bu misyonun üç unsuru belirlidir:
The Fedora Project always strives to lead, not follow. Fedora Projesi her zaman liderlik etmeye çalışır, takip etmeye değil.
The Fedora Project consistently seeks to create, improve, and spread Free/Libre code and content. Fedora Projesi sürekli olarak özgür kod ve içerik oluşturmayı, geliştirmeyi ve yaymayı amaçlar.
The Fedora Project succeeds through shared action on the part of many people throughout our community. Fedora Projesi, topluluğumuzdaki birçok kişinin ortak eylemi sayesinde başarılı olur.
To find out more general information about Fedora, refer to the following pages, on the Fedora Project Wiki: Fedora hakkında daha genel bilgi edinmek için Fedora Projesi Wiki adresinde aşağıdaki sayfalara bakın:
link:++http://fedoraproject.org/wiki/Overview++[Fedora Overview] link:++https://fedoraproject.org/wiki/Overview++[Fedora'ya Genel Bakış]
link:++http://fedoraproject.org/wiki/FAQ++[Fedora FAQ] link:++https://fedoraproject.org/wiki/FAQ++[Fedora SSS]
link:++http://fedoraproject.org/wiki/Communicate++[Help and Discussions] link:++https://fedoraproject.org/wiki/Communicate++[Yardım ve Tartışmalar]
link:++http://fedoraproject.org/wiki/Join++[Participate in the Fedora Project] link:++https://fedoraproject.org/wiki/Join++[Fedora Projesine Katılın]
Need Help? Yardıma mı İhtiyacınız Var?
There are a number of places you can get assistance should you run into problems. Sorun yaşarsanız yardım alabileceğiniz birkaç yer vardır.
If you run into a problem and would like some assistance, go to link:++http://ask.fedoraproject.org++[]. Many answers are already there, but if you don't find yours, you can simply post a new question. This has the advantage that anyone else with the same problem can find the answer, too. Bir sorunla karşılaşırsanız ve yardım istiyorsanız link:++https://ask.fedoraproject.org++[] adresine gidin. Birçok yanıt zaten oradadır, ancak sizinkini bulamazsanız, yeni bir soru gönderebilirsiniz. Bu, aynı sorunu yaşayan diğer kişilerin de yanıtı bulabilmesi avantajına sahiptir.
You may also find assistance on the `#fedora` channel on the IRC net `irc.freenode.net`. Keep in mind that the channel is populated by volunteers wanting to help, but folks knowledgeable about a specific topic might not always be available. Ayrıca `irc.freenode.net` üzerindeki `#fedora` IRC kanalında da yardım alabilirsiniz. Kanalın yardım etmek isteyen gönüllüler tarafından kullanıldığını, ancak her zaman belirli bir konu hakkında bilgili kişilerin olmayabileceğini unutmayın.
Want to Contribute? Katkıda Bulunmak İster misiniz?
You can help the Fedora Project community continue to improve Fedora if you file bug reports and enhancement requests. Refer to link:++http://fedoraproject.org/wiki/BugsAndFeatureRequests++[Bugs And Feature Requests] on the Fedora Wiki for more information about bug and feature reporting. Thank you for your participation. Hata raporları ve geliştirme istekleri gönderirseniz, Fedora Projesi topluluğunun Fedora'yı iyileştirmeye devam etmesine yardımcı olabilirsiniz. Hata ve özellik raporları hakkında daha fazla bilgi için Fedora Wiki'deki link:++https://fedoraproject.org/wiki/BugsAndFeatureRequests++[Hatalar ve Özellik İstekleri] sayfasına bakın. Katıldığınız için teşekkürler.