English Turkish
Revision History Değişiklik Geçmişi
Note that revision numbers relate to the edition of this manual, not to version numbers of Fedora. Değişiklik numaralarının Fedora sürüm numaralarıyla değil, bu kılavuzun sürümüyle ilgili olduğunu unutmayın.
`1.5-0` `1.5-0`
Tue Oct 30 2018, Petr Bokoč (pbokoc@redhat.com) 30 Ekim 2018 Salı, Petr Bokoč (pbokoc@redhat.com)
Fedora 29 Final release Fedora 29 Son sürüm
All external links are now converted to HTTPS where applicable (link:++https://pagure.io/fedora-docs/install-guide/issue/3++[issue 3]) Tüm harici bağlantılar artık uygulanabilir olduğunda HTTPS'ye dönüştürülüyor (link:++https://pagure.io/fedora-docs/install-guide/issue/3++[sorun 3])
Removed a mention of a no longer available rescue image (link:++https://pagure.io/fedora-docs/install-guide/issue/4++[issue 4]) Artık kullanılabilir olmayan bir kurtarma kalıbından bahsetme kaldırıldı (link:++https://pagure.io/fedora-docs/install-guide/issue/4++[sorun 4])
New Kickstart commands and options: `url`, `network --bindto=`, and LUKS-related options for `autopart`, `part`, `logvol`, and `raid`. Yeni Kickstart komutları ve seçenekleri: `url`, `network --bindto=`; ve `autopart`, `part`, `logvol`, ve `raid` için LUKS ile ilgili seçenekler.
The `authconfig` Kickstart command is now deprecated and replaced by `authselect` (link:++https://pagure.io/fedora-docs/install-guide/issue/6++[issue 6]) `authconfig` Kickstart komutu artık kullanımdan kaldırıldı ve `authselect` ile değiştirildi (link:++https://pagure.io/fedora-docs/install-guide/issue/6++[sorun 6])
New boot options: `inst.stag2.all=`, `inst.ks.all=`, `inst.xtimeout=`, `inst.decorated=` Yeni önyükleme seçenekleri: `inst.stag2.all=`, `inst.ks.all=`, `inst.xtimeout=`, `inst.decorated=`
Updated the Fedora Media Writer chapter (link:++https://pagure.io/fedora-docs/install-guide/issue/7++[issue 7]) Fedora Media Writer bölümü güncellendi (link:++https://pagure.io/fedora-docs/install-guide/issue/7++[sorun 7])
Updated image verification instructions for Mac (link:++https://pagure.io/fedora-docs/install-guide/issue/15++[issue 15]) Mac için kalıp doğrulama talimatları güncellendi (link:++https://pagure.io/fedora-docs/install-guide/issue/15++[sorun 15])
Various fixes related to the new publishing system Yeni yayınlama sistemiyle ilgili çeşitli düzeltmeler
`1.4-0` `1.4-0`
Mon Jun 20 2016, Clayton Spicer (cspicer@redhat.com) 20 Haziran 2016 Pazartesi, Clayton Spicer (cspicer@redhat.com)
Fedora 24 Final release Fedora 24 Son sürüm
Added boot option [option]#inst.nosave=# [option]#inst.nosave=# önyükleme seçeneği eklendi
Typo fixes Yazım hatası düzeltmeleri
`1.3-0` `1.3-0`
Mon Nov 02 2015, Petr Bokoč (pbokoc@redhat.com) 2 Kasım 2015 Pazartesi, Petr Bokoč (pbokoc@redhat.com)