English Turkish
[application]`git` (see xref::git.adoc[Git for docs writers]) [application]`git` (xref::git.adoc[Belge yazarları için Git] bölümüne bakın)
For larger updates or to contribute all-new documentation, you may also need: Daha büyük güncellemeler veya tamamen yeni belgelere katkıda bulunmak için ayrıca şunlara ihtiyacınız olabilir:
Must have signed https://fedoraproject.org/wiki/Legal:Fedora_Project_Contributor_Agreement[Fedora Project Contributor Agreement] from FAS (see https://admin.fedoraproject.org/accounts/group/view/cla_done[here]) FAS üzerinden https://fedoraproject.org/wiki/Legal:Fedora_Project_Contributor_Agreement[Fedora Projesi Katılımcı Sözleşmesinin] imzalanmış olması (https://admin.fedoraproject.org/accounts/group/view/cla_done[buraya] bakın)
The only requirements for contributing documentation updates to Fedora Docs are: Fedora Belgelerine belgelendirme güncellemeleri için katkıda bulunmanın tek gereksinimleri şunlardır:
[application]`Podman` if you use a Linux OS such as Fedora or [application]`Docker CE` if you use macOS. Fedora gibi bir Linux işletim sistemi kullanıyorsanız [application]`Podman`, macOS kullanıyorsanız [application]`Docker CE`.
link:++https://admin.fedoraproject.org/accounts/++[*Fedora Account System*] (*FAS*) account. link:++https://admin.fedoraproject.org/accounts/++[*Fedora Hesap Sistemi*] (*FAS*) hesabı.
Prerequisites Ön koşullar
Basic knowledge of *AsciiDoc* markup language (see xref:asciidoc-fedora:markup.adoc[AsciiDoc for Fedora]) Temel *AsciiDoc* işaretleme dili bilgisi (xref:asciidoc-fedora:markup.adoc[Fedora için AsciiDoc] sayfasına bakın)
A plaintext editor such as [application]`vim`, [application]`emacs`, [application]`Atom`, [application]`VSCode`, etc., preferably with AsciiDoc syntax highlighting. Tercihen AsciiDoc söz dizimi renklendirmesine sahip, [application]`vim`, [application]`emacs`, [application]`Atom`, [application]`VSCode`, vb. gibi bir düz metin düzenleyicisi.